Plan Anual de Contrataciones 2015

DESCRIPCIÓNDOCUMENTO DE APROBACIÓN
Décimo Vigesima Primera ModificaciónRD Nº 334-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Vigesima ModificaciónRD Nº 327-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Novena ModificaciónRD Nº 322-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Octava ModificaciónRD Nº 302-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Setima ModificaciónRD Nº 294-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Sexta ModificaciónRD Nº 261-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Quinta ModificaciónRD Nº 256-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Cuarta ModificaciónRD Nº 249-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Tercera ModificaciónRD Nº 220-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Segunda ModificaciónRD Nº 206-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décimo Primera ModificaciónRD Nº 197-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Décima ModificaciónRD Nº 187-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Novena ModificaciónRD Nº 175-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Octava ModificaciónRD Nº 144-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Sétima ModificaciónRD Nº 127-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Sexta ModificaciónRD Nº 125-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Quinta ModificaciónRD Nº 090-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Cuarta ModificaciónRD Nº 066-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Tercera ModificaciónRD Nº 064-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Segunda ModificaciónRD Nº 056-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Primera ModificaciónRD Nº 026-2015-MINCETUR/COPESCO-DE
Plan Anual de Contrataciones 2015RD Nº 004-2015-MINCETUR/COPESCO-DE