Plan Anual de Contrataciones 2019

DESCRIPCIÓNDOCUMENTO DE APROBACIÓN
Sexta ModificaciónRD Nº 096-2019-MINCETUR/COPESCO-DE
Quinta ModificaciónRD Nº 083-2019-MINCETUR/COPESCO-DE
Cuarta ModificaciónRD Nº 065-2019-MINCETUR/COPESCO-DE
Tercera ModificaciónRD Nº 057-2019-MINCETUR/COPESCO-DE
Segunda ModificaciónRD Nº 031-2019-MINCETUR/COPESCO-DE
Primera ModificaciónRD Nº 024-2019-MINCETUR/COPESCO-DE
Plan Anual de Contrataciones 2019RD Nº 012-2019-MINCETUR/COPESCO-DE